เช็คเน็ต Archive

  • My Network Speed (โปรแกรมทดสอบความเร็วเน็ต เช็คความไวของเน็ต) : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมทดสอบความเร็วเน็ต เพื่อเอาไว้ใช้ในการ เช็คความไวของเน็ต นั่นเอง โดยมันจะทำงานแบบเงียบๆ อยู่ที่ตรงทาสก์บาร์ (Taskbar) ด้านล่างของหน้าจอคุณนั่นเอง โดยสัญลักษณ์จะเป็นแบบลูกโลกสีน้ำเงิน ซึ่งคุณสามารถที่จะ ทดสอบความเร็วเน็ต ปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์ มันจะแสดงความเร็วในการดาวน์โหลด (Download...

    ดาวน์โหลด My Network Speed (โปรแกรมทดสอบความเร็ว เช็คความไวของเน็ต)

    My Network Speed (โปรแกรมทดสอบความเร็วเน็ต เช็คความไวของเน็ต) : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมทดสอบความเร็วเน็ต เพื่อเอาไว้ใช้ในการ เช็คความไวของเน็ต นั่นเอง โดยมันจะทำงานแบบเงียบๆ อยู่ที่ตรงทาสก์บาร์ (Taskbar) ด้านล่างของหน้าจอคุณนั่นเอง โดยสัญลักษณ์จะเป็นแบบลูกโลกสีน้ำเงิน ซึ่งคุณสามารถที่จะ ทดสอบความเร็วเน็ต ปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์ มันจะแสดงความเร็วในการดาวน์โหลด (Download...

    อ่านทั้งหมด...