โหลดเกมส์ เรียงเพชรสีให้ครบ 3 เม็ดในโลกเวทมนต์ Laby

เกมส์เรียงเพชรสีให้ครบ 3 เม็ดในโลกเวทมนต์ ในเกมส์นี้เราจะต้องช่วยนักเล่นแร่แปลธาตุในการค้นหาพลังงานจากแร่ธาตุนานา ชนิด เราจะต้องเรียงเพชรสีเดียวกันให้ครบ 3 เม็ดให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ในเกมส์ยังมีการใช้เวทมนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคาถาไฟ, คาถาเรียกดาวตกมาช่วยทำลายเพชรบนกระดานอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีเกมส์ย่อยให้เล่นคั่นแต่ละฉากอีกด้วย เช่น เกมส์ต่อท่อ ทำให้เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่น่าเล่นทีเดียว

Laby A wise and ancient Alchemist needs your help! Visit awesome towers, where mighty spirits of the elements are sleeping, and awake them to get the power of pure elements! With this power you can complete the experiment of the Philosophers’ Stone creation, the greatest mystery of alchemy! Enjoy classic Match 3 gameplay as you unlock tricky puzzles and dive into a fantastic adventure in Laby.
* Immersive story
* Fast-paced gameplay
* Solve an ancient mystery!

.